Jak przygotować pliki

W jakiej formie dostarczyć
 • Prace powinny być dostarczone w postaci plików zamkniętych w formatach:
  • PDF 1.2 do 1.6 (kompozyt) – pliki nie mogą posiadać warstw i kompresji JPEG 2000
  • PDF/X‐1a:2001, PDF/X‐3 (kompozyt)
  • Postscript level 2 lub 3 (separowane lub kompozytowe)
 • W wyjątkowych przypadkach przyjmujemy pliki otwarte, z dołączonymi fontami:
  • QuarkXPress 8
  • InDesign CS3 lub CS5
Format pracy
 1. Praca powinna być wyśrodkowana na stronie.
 2. Spady wynoszą 3 mm. Powinny być dodane z 4 stron, w szczególności należy o tym pamiętać przy oprawie spiralnej.
 3. Na pracy powinny być umieszczone punktury do cięcia, nie są potrzebne inne znaczniki.
 4. Praca nie może być wykonywana rozkładówkami – pliki powinny zawierać pojedyncze strony, przy czym nie musi każda strona być zapisana w osobnym pliku – może być jeden plik na całą pracę, lub praca zapisana częściami w kilku plikach. W nazwie pliku powinny znaleźć się numery stron. Jeśli wśród stron znajdują się wakaty powinny być również przysłane, w celu zachowania kolejności paginacji. Strony poprawkowe powinny w nazwie mieć zaznaczone, że to poprawka.
Fonty
 • Wszystkie użyte w pracy fonty powinny być osadzone w dokumencie (lub zamienione na krzywe).
Rozdzielczość
 • Wskazana rozdzielczość zdjęć powinna wynosić 300 dpi (nie mniejsza niż 250 dpi i nie większa niż 350 dpi).
Rozmieszczenie elementów graficznych
 1. Elementy graficzne typu teksty, znaki firmowe powinny znajdować się nie bliżej niż 5 mm od linii cięcia.
 2. W oprawach klejonych pierwsza i ostatnia strona wkładu oraz druga i trzecia strona okładki będą zaklejone ok. 5 mm od strony grzbietu, przez co zostanie zasłonięty znajdujący się tam fragment obrazu – należy uwzględnić to przy umieszczaniu tam zdjęć łączonych lub istotnych elementów grafiki raz tekstów.
 3. Przy oprawach zeszytowych – przy dużej objętości lub przy wysokiej gramaturze papieru – nastąpi zjawisko wypychania środkowych składek. Należy na etapie składu w środkowych składkach uwzględnić konieczność powiększenia zewnętrznego marginesu przy zachowaniu formatu strony, aby żaden z istotnych elementów graficznych nie uległ obcięciu.
Kolorystyka
 1. Wszystkie elementy powinny być zapisane w przestrzeni barwnej CMYK. Niedopuszczalne jest pozostawianie elementów RGB lub LAB. Pozostawienie dodatkowych kolorów (Pantone) jest możliwe, jeśli zostało to uwzględnione w ofercie i zamówieniu.
 2. Elementy graficzne nie mogą zawierać profili ICC.
Nadruki i wybrania
 1. Czarne teksty na kolorowym tle muszą być nadrukowane (overprint).
 2. Czarne teksty na metalicznym tle (srebro, złoto) powinny mieć wybrane spod spodu tło (knockout).
 3. Czarne teksty powinny być przygotowane do druku jednym, czarnym kolorem.
 4. Czarne aple mogą mieć – dla podniesienia efektu czerni – dodany jeden (nie więcej) kolor z triady, np. 60% cyanu.
 5. Suma procentów nakładanych farb (nafarbienie) nie powinna przekraczać 330% dla papierów powlekanych i 280% dla papierów niepowlekanych.
Prace przyjmujemy
 • na serwer ftp: ftp.lotos‐poligrafia.pl
 • e‐mailem: ctp@lotos‐poligrafia.pl
 • na płytach CD, DVD i pendrive
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji
usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies.